(1)
Namén Vargas, W. Cláusulas De indización Monetaria. contexto 1999, 8-17.