ALVAREZ, J. Nota editorial. Con-texto, n. 35, p. 5-6, 2 dez. 2011.