ÁLVAREZ, J. Nota editorial. Con-texto, n. 38, p. 3-4, 12 dez. 2012.