ALVAREZ, J. Nota editorial. Con-texto, n. 42, p. 5-6, 15 dez. 2014.