ALVAREZ, J. Nota editorial. Con-texto, n. 44, p. 3-4, 13 dez. 2015.