Alvarez, Jose. 2016. Nota Editorial. Con-Texto, n.ยบ 45 (junio), 7-8. https://doi.org/10.18601/01236458.n45.02.