Alvarez, Jose. 2018. Nota Editorial. Con-Texto, n.ยบ 47 (febrero), 3-4. https://doi.org/10.18601/01236458.n47.01.