(1)
Polanyi, K. El Mecanismo De La Crisis Económica Mundial. REI 2018, 20, 305-320.