(1)
Coronel-López, J.; Danna-Buitrago, J.; Mercado-Suárez, Álvaro. Liberalización Comercial En Colombia: ¿modernización O Trampa?. REI 2019, 21, 71-97.